CZ

 | 

EN

 

VP + ND

 

 
 

 

V případě zničení pryžové vložky, popř. jiné součásti ventilu, je možno tyto samostatně zakoupit a výměnu provést svépomocí nebo se obrátit na naši firmu o provedení výměny vadné součásti.


CHEMICKÁ ODOLNOST PRYŽOVÝCH VLOŽEK
Chemické prostředí a kyseliny 25 °C 70 °C 80 °C
Hexan N N N
Hydrazin N N N
Hydroxid / Na, K O O -
Chlorid amonný O O O
K Y S E L I N Y
- benzensulfonová O O -
- benzoová O O O
- citronová O O O
- dusičná 25% N N N
- dusičná 90 % N N N
- fluorokřemičitá O O O
- fluorovodíková O O -
- fosforečná 50 % O O O
- fosforečná 90 % O O N
- chlorovodíková 10 % O O O
- chlorovodíková konc. O O O
- chlorsulfonová N N N
- mléčná O O O
- mravenčí O N N
- octová N N N
- pikrová O O -
- sírová 50 % O O O
- sírová 70 % N N N
- šťavelová O O O
- vinná O O O

Lučavka královská N N N
Metylalkohol O O -
Mořská voda O O O
Oleje minerální N N N
Oleje rostlinné a živočišné O O N
Peroxid vodíku 30 % O N N
Propylalkohol O O O
Sirovodík O O -
Sirouhlík N N N


Legenda:
O ... odolává
N ... neodolává
- ... netestováno

webmail