CZ

 | 

EN

 

Sklářské formy

 

 
 

 

» Výroba forem je ve firmě NEDFORM s.r.o. hlavním výrobním programem

Vyrábí především formy pro sklářský průmysl v ČR a okrajově i formy pro jiné oblasti průmyslové výroby (např. formy pro gumárenství). Mezi hlavní partnery ve výrobě forem patří např. následující sklárny: Sklárny Kavalier a.s. Sázava, Sklo Bohemia a.s. Světlá nad Sázavou, Sklárny Crystalex a.s., ARC International, aj.

Pro sklářský průmysl vyrábíme především kovové formy pro strojní a ruční výrobu, a to jak z materiálů standardních jako litina a tvárná litina, tak i z ušlechtilých nerezových ocelí (podrobněji viz. kapitola "Materiály").

Vyráběné sklářské formy lze členit následovně:

1. Díly sklářských lisovacích forem - jednodílné formy
2. Díly sklářských lisovacích forem - dělené formy
3. Díly sklářských lisovstřikovacích forem
4. Díly sklářských foukacích forem - otevírací dělené formy


Koncepce výroby forem

Koncepce výroby forem je sestavena z několika postupných kroků tak, aby celý proces byl schopen co nejpružněji reagovat na požadavky zákazníka a přizpůsobil se různorodým požadavkům ze strany různých zákazníků. Což znamená, že firma je schopna vyrábět formy z dodané výkresové dokumentace zákazníka, pokud zákazník připravuje výrobní dokumentaci v rámci vlastní technické přípravy výroby.

Současně je firma NEDFORM schopna realizovat výrobu z dodané představy hotového výrobku - skla, kdy ve spolupráci s odběratelem vytvoří firma NEDFORM model skla a následně výrobní výkresovou dokumentaci, podle které po odsouhlasení s odběratelem probíhá výroba dílů forem.

K zajištění této variability používáme program SolidWorks. V případě představy zákazníka o výrobku (skle) se tato představa zpracovává ve 3D modelu, kde je možno získat reálný model výrobku. V tomto kroku je možno na základě vizuálního porovnání představy a reálu provádět různé úpravy modelu. V případě výroby dle dodané výkresové dokumentace se vytváří jednoznačný model výrobku, který schvaluje zákazník jako závazný pro další postup výroby.


Ve druhé části procesu se odsouhlasený model již zaformovává. K této činnosti slouží další moduly CAD programu SolidWorks. Zde je již realizace změn náročná a zdlouhavá, což potvrzuje velkou důležitost modelování.


Ve třetí fázi předvýrobní etapy se vytváří data pro obrábění se zařazením obráběcích nástrojů a technologických podmínek obrábění. K této práci se používá hyperMILL a SURFCAM včetně možnosti vytvářet programy i pro 5-axis obrábění.

Dalšími navazujícími etapami jsou vlastní výrobní etapy, což je vlastní obrábění (CNC, popř. klasické), ruční nástrojařské práce a závěrečná výstupní kontrola kvality. O jednotlivých etapách podrobněji dále ...

 

webmail