CZ

 | 

EN

 

Kontrola

 

 
 

 

Firma NEDFORM věnuje kontrole kvality a řízení výroby dostatečné úsilí, aby výstupem z firmy byly kvalitní výrobky s minimem reklamací ze strany zákazníka.

V oblasti řízení společnosti se společnost NEDFORM s.r.o. soustředila na systémové zlepšení řízení kvality výroby a následně dosáhla certifikace managementu jakosti dle ISO 9001 : 2000, kdy certifikaci provedl LRQA (Lloyd´s Register Quality Assurance) pod číslem PRA 0004434 dne 6.12.2005.

Současně jsme do strojního vybavení pořídili i moderní 3-axis měřící stroj DEA, který umožňuje přesnou a kvalitní výstupní kontrolu.

Samotná kontrola probíhá po zpracování výroby ve fázi technické přípravy výroby, tzn. případné výkresové dokumentace, 3D modelu a po provedení všech výrobních operacích i následného nástrojařského dokončení jednotlivých dílů forem.

Kontrola probíhá u jednotlivých dílů v závislosti na jejich funkčnosti a výkresové dokumentaci.

Kontrola měřením je prováděna na 3-axis CNC souřadnicovém měřícím stroji:
» DEA Global Classic 7.10.7  Základní parametry měřícího stroje jsou:

- Osový rozsah: X x Y x Z : 700 x 1000 x 450 mm
- Rozlišovací schopnost: 1 um
- Vyhodnocování měření na PC
- Měření je prováděno měřící sondou RENISHAW

Kontrola měřením na souřadnicovém stroji je prováděna u jednotlivých dílů v jejich funkční popř. upínací části. Ostatní rozměry jsou kontrolovány standardním způsobem dle předepsané výkresové dokumentace. Součástí dodávky jednotlivých dílů forem je i předání měřícího protokolu, který vyjadřuje shodu výrobku s požadovanými parametry uvedenými ve výkresové dokumentaci.

Originální software pro tento měřící stroj PC DMIS++ umožňuje kromě vlastního kontrolního měření vyrobených dílů ještě skenovat tvarové díly. Tento „sken" je převeden pomocí softwaru do tvarových ploch, které jsou následně zpracovávány v CAD softwaru SOLID WORKS.

webmail