CZ

 | 

EN

 

Materiál

 

 
 

 

Pro výrobu sklářských forem používáme různé materiály podle technologického požadavku na výrobu jednotlivých dílů sklářských forem a samozřejmě podle požadavků zákazníka na materiál, s nímž má dlouhodobě dobré zkušenosti s ohledem na charakter výroby.

Standartně se jedná o výrobu dílů forem z materiálů:

- litina EN-GJL-250, 300 - (ČSN 42 24 25, 30)
- tvárná litina EN-GJS-500, 600 - (ČSN 42 23 05, 06)
- ocelolitina AISI 420Cr 17
- kovaná nerez ocel 17 145.9 ( POLDI AK1Ni, Wr.N.1.2787 )
- kovaná nerez ocel 17 265.9 ( POLDI AKC1, Wr.N.1.2782 )
- sklářská bronz AlBr

Podle dohody se zákazníkem je možné doporučit některý z těchto materiálů i s ohledem na zkušenosti s těmito materiály v ostatních sklářských výrobách.

Současně nabízíme i obchodně z výše uvedených materiálů specielně materiál M-AK1Ni a AK1Ni viz. Kapitola 4, kde jsou uvedeny podrobněji obchodní podmínky s tímto materiálem včetně návrhu technických přejímacích podmínek.


1. Litina EN-GJL-250, 300 (ČSN 42 24 25,30)

Standardní materiál pro výrobu ručních sklářských forem, popř. pro díly strojní výroby, které v sestavě formy plní pomocné konstrukční funkce. Tedy materiál používaný pro výrobu dílů, které nepřicházejí do přímého styku se sklovinou (např. koše, pláště, apod.), kde tepelné namáhání dílů není tak vysoké. Nákladově se jedná o materiál s nízkými pořizovacími náklady, ale také s nižší užitnou hodnotou i z hlediska údržby dílů formového parku při jeho provozu.


2. Tvárná litina EN-GJS-500, 600 (ČSN 42 23 05,06)

Užití tvárné litiny je obdobné jako v případě litiny, s tím, že jeho životnost je podstatně lepší, čímž se lepší celkově užitná hodnota dílů formového parku. Používá se pro výrobu dílů, které přicházejí do přímého styku se sklovinou (např. kroužky, dýnka, apod).


3. Ocelolitina AISI 420Cr17

Jedná se o ušlechtilý materiál následujícího chemického složení, který se dá zařadit k materiálům skupiny dle ČSN 42 29 06 až ČSN 42 29 11, které jsou pro výrobu sklářských forem používány. Podrobnější složení materiálu AISI 420Cr17 viz. tabulka.

Tabulka prvků AISI 420Cr17
% C Mn Si P S Cr Ni
min. 0,11 max. max. max. max. 15 0,5
max. 0,19 0,8 0,8 0,04 0,04 17 1


Materiál AISI420Cr17 se používá pro výrobu forem formou odlitků. Tento materiál se zpracovává ve zušlechtěném stavu na tvrdost v rozsahu 240 - 260 HB. Svými vlastnostmi je materiál AISI 420Cr17 předurčen pro strojní sklářskou výrobu s vysokou sériovostí a s vysokými nároky na přesnost výrobku.

Je vhodný pro výrobu dílů přicházejících přímo do styku se sklovinou, tedy např. spodních dílů sklářských lisovacích forem, popř. razníků (v závislosti na typu chlazení razníků). U razníků se občas projevují neduhy odlitků (porezita apod.), které možnost použití tohoto materiálu znesnadňují. Materiál AISI 420Cr17 je možné při výrobě vyleštit do zrcadlového lesku (Ra < 0,04 um), čímž se zvyšuje užitná hodnota formy vzhledem ke kvalitě vyráběného skla a současně se usnadňuje následná údržba formového parku.

Výrobní cena jednotlivých dílů formového parku je závislá na četnosti výroby dílů forem, protože z tohoto materiálu se formy odlévají dle vyrobených modelů, kdy je nutné do ceny výrobku promítnout cenu modelového zařízení.


4. Výkovky 17 145.9 ( POLDI AK1Ni, POLDI M-AK1Ni, Wr.N. 1.2787)

4.1 Výrobní využití výkovků z materiálu AK1Ni, M-AK1Ni

V současné době jeden z nejkvalitnějších materiálů používaný pro výrobu dílů sklářských forem určených pro výrobu vysoce sériových sklářských výrob. Formy vyrobené z materiálu AK1Ni svou životností předčí několikanásobně formy litinové, ale i násobně formy vyrobené z klasické ocelolitiny (AISI 420Cr17). Materiál AK1Ni je vhodný prakticky pro výrobu všech dílů sklářských forem přicházejících do styku se sklovinou.

Kovaný materiál AK1Ni pro výrobu forem je možné použít ve dvou variantách:

1. Volně kované výkovky AK1Ni
mají velmi vysoký stupeň prokování s vysokou homogenitou materiálu a jsou tedy vhodné pro vysoce namáhané díly jak mechanicky, tak teplotně. Typickým příkladem použití může být výroba razníků sklářských lisovacích forem chlazených vodou.

2. Kované přířezy AK1Ni
jsou dělené kované tyče tohoto materiálu, přičemž i zde je zaručen kvalitní stupeň protváření (prokování) s dostatečnou homogenitou. Typickým zástupcem výrobků z tohoto materiálu jsou spodní díly forem sklářských lisovacích forem. Vzhledem ke kvalitě materiálu AK1Ni je možné i přířezy použít pro dílů chlazených vodou (razníků apod.).

Materiál AK1Ni a M-AK1Ni (17 145.9) má následující chemické složení:

- tabulka prvků platí pro materiál M - AK1Ni
% C Mn Si P S Cr Ni
min. 0,11 max. max. max. max. 16 1,5
max. 0,19 0,8 0,8 0,04 0,04 17 1- tabulka plynů platí pro materiál M - AK1Ni
% O2 N2 H2
max. 0,006 0,02 0,0004Fyzikální vlastnosti materiálu AK1Ni a M-AK1Ni:

Tvrdost při materiálu při zpracování je v rozpětí 226 - 275 HB. Každý výkovek je kontrolován ultrazvukem a odpovídá normě SEP 1921/84/D/d. Tento materiál je svou kvalitou předurčen pro výrobu forem s vysoce leštěným povrchem do zrcadlového lesku (Ra < 0,04 um).

4.2 Obchodní nabídka materiálu AK1Ni a M-AK1Ni

Materiál M-AK1Ni a AK1Ni nabízíme i obchodně, přičemž základní parametry souhlasí s nabídkou v kapitole 4.1:
- chemické složení (včetně rozdílů mezi AK1Ni a M-AK1Ni)
- fyzikální parametry
- ultrazvuková kontrola

Podrobnější technické parametry materiálu M-AK1Ni, AK1Ni a návrh technických přejímacích podmínek viz. » PŘEJÍMACÍ PODMÍNKY. Zde jsou popsány další parametry tohoto materiálu jako mikročistota, stupeň prokování, A-testování, přejímání apod.

Cenová nabídka je závislá na množství materiálu, průměru nakupovaného materiálu, požadavků na dělení materiálu, atd.

Vzhledem k odlišnosti jednotlivých obchodních případů je nutné postupovat systémem:
poptávka - nabídka


5. Výkovky 17 265.9 ( Wr.N. 1.2782, POLDI AKC1)

5.1 Výrobní využití výkovků z materiálu 17 265 (Wr.N. 1.2782)

Zřejmě nejkvalitnější materiál používaný pro výrobu dílů sklářských forem určených pro výrobu vysoce sériových sklářských výrob. Formy vyrobené z materiálu AKC1 svou životností předčí i formy vyrobené z materiálu Wr.N. 1.2782. Materiál Wr.N. 1.2782 je vhodný prakticky pro výrobu všech dílů sklářských forem přicházejících do styku se sklovinou.

Kovaný materiál Wr.N. 1.2782:

- Kované přířezy 1.2782
jsou dělené kované tyče tohoto materiálu, přičemž i zde je zaručen kvalitní stupeň protváření (prokování) s dostatečnou homogenitou. Typickým zástupcem výrobků z tohoto materiálu jsou spodní díly forem sklářských lisovacích forem. Tento materiál je bežně dostupný pouze do průměru materiálu D200.

Materiál 17 265.9 (Wr.N. 1.2782) má následující chemické složení:
% C Mn Si P S Cr Ni
min. 0,11 - 1,80 - - 24 19
max. 0,20 2,00 2,30 0,035 0,035 26 21


6. Bronz sklářská AlBr

Jedná se o specielní sklářskou bronz pro použití při relativně vysokých teplotách s dobrými mechanickými vlastnostmi vyhovujícími pro výrobu dílů sklářských forem.
% Cu Fe Ni Zn Al
min. - - 14 7,5 8,5
max. zbytek max1 16 9,5 9,5


Tvrdost materiálu při zpracování se pohybuje v rozpětí 180 - 230 HB.

Svými vlastnostmi je předurčen pro strojní sklářskou výrobu s vysokou sériovostí. Je vhodný pro výrobu dílů přicházejících přímo do styku se sklovinou, tedy např. kroužků sklářských lisovacích forem, ústních forem, kde vykazuje násobnou životnost proti standardně používaným materiálům v této výrobě (jako litina, popř. tvárná litina).

Výrobní cena jednotlivých dílů formového parku je závislá na četnosti výroby dílů norem, kdy je nutné do ceny výrobku promítnout cenu modelového zařízení. Současně je nutné zvládnutí výrobní technologie lisování skla s tímto materiálem.

webmail